تاريخ : یکشنبه 1391/10/17 | 15:56 | نویسنده : پایه سوم نظرآباد

الهی تا جهان باشد به شادی در جهان باشی / الهی از بلاها و مریضی در امان باشی / مراد و مطلبت را من نمی دانم / الهی همنشین مهدی صاحب زمان باشی /

ریاضیدان کوچکم ، مسئله های ضرب و تقسیم را حل کن و هر کدام را اشکال داشتی ، از من بپرس .

                                                                                                                                             خدا قوت  

1) اگر هر دست لیوان ۶ عدد لیوان باشد، برای یک پذیرایی از ۳۶ مهمان به چند دست لیوان نیاز داریم؟
2) تساوی   7 × 4 را روی محور نشان دهید .

3)  نیکا 35 سال دارد و نگین7 سال دارد . سن نیکا چند برابر سن نگین است ؟

4) ثنا  برای یک پیراهن 9 دگمه می دوزد . او برای 6 پیراهن چند دگمه می دوزد ؟

5)آناهیتا 24 مداد را به 3 دسته مساوی تقسیم کرد ، در هر دسته چند مداد دارد ؟

6) مادر  ستایش  63 سال دارد ویاسمن 7 سال دارد . سن مادرستایش چند برابر سن یاسمن است ؟

7) مادرکیمیا ۳۲ آب نبات دارد. اگر او سه فرزند داشته باشد، به هر فرزند چند آب نبات می رسد؟
 
8) هلیا  روزی 9 ساعت مطالعه می کند . او در یک هفته چند ساعت مطالعه می کند ؟

9) فاطمه   برای یک پیراهن 9 دگمه می دوزد . او برای 6 پیراهن چند دگمه می دوزد ؟

10) سنّ پدرزهرا 45 سال است و سنّ زهرا  5 سال است . سنّ پدرزهرا چند برابر سنّ زهرا است ؟


 11) در یک جعبه 5 کیلو سیب است ، در جعبه ی دیگر 3برابر جعبه ی اول سیب است ،  در جعبه ی دوم چند کیلو سیب است ؟

 12) یک ماه 4 هفته و 2 روز است ؟ یک ماه چند روز است ؟

13) فاطمه روزی 3 بار دندانهایش را مسواک می زند . او در 9 روز چند بار مسواک می زند ؟

14)  اگر قیمت 8 پاک کن 48 تومان باشد . قیمت یک پاک کن چند تومان است ؟

15) حانیه9 تومان دارد و آتنا 3 برابراو پول دارد . حانیه چقدر  پول دارد ؟

16) زهره 9 مار دارد . مارهای زهره چند دست و پا دارد ؟

17) پدر مریم در باغشان 36 نهال پرتقال را در ردیف 9 تایی کاشته است . در هر ردیف چند نهال کاشته است ؟

18) ریحانه 35 سال دارد وزینب 7 سال دارد . سن ریحانه چند برابر سن زینب است ؟

19) مبینا برای 1پیراهن 9 دگمه می دوزد . او برای 6 پیراهن چند دگمه می دوزد ؟

20) تعداد چرخ های 8 دوچرخه بیشتر است یا 5 سه چرخه ؟ چه قدر ؟

21)  حنانه  در هر هفته 2 ساعت درس ریاضی دارد  ، در4 هفته چند ساعت ریاضی خواهند داشت ؟

22)آویسا  هر شب 4 ساعت کتاب می خواند . اگر در هر ساعت 3 صفحه بخواند . در یک شب چند صفحه از کتاب را می خواند ؟ در 5 شب چند صفحه را می خواند؟

23 ) پانته آو ملیکا هر کدام 42 شاخه گل دارند . پانته آدوست دارد با این گل ها دسته های 6 تایی درست کند و ملیکا دوست دارد دسته های 7 تایی درست کند . هر کدام چند دسته گل می توانند درست کنند ؟

24)   اگر 24 مداد را به 3 دسته مساوی تقسیم کنیم ، در هر دسته چند مداد می شود ؟

25 ) 54 نفر از دانش آموزان دبستانی می خواهند به گردش  علمی بروند ، اگر آنها را به گروههای 6 نفری تقسیم کنند ، چند گروه به گردش می روند ؟

26 ) المیرا در این هفته 4 کتاب 9صفحه ای را خوانده است . او در این هفته چند صفحه خوانده است ؟

27 ) با 12  چرخ ، چند دوچرخه می توان ساخت ؟

28 ) در یک عملیات 32 سرباز شرکت دارند . فرمانده آن ها را به گروه های 4 نفره تقسیم کرد. در این عملیات چند گروه شرکت دارند ؟


29 ) اگر برای هر تیم بسکتبال 5 بازیکن لازم باشد ، 30 بازیکن چند تیم را تشکیل می دهند ؟ 

30 )  روژان 36 کتاب را در ردیف های 4 تایی چیده است ، او این کتاب ها را در چند ردیف چیده است ؟ 



  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ