تاريخ : جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ | 17:19 | نویسنده : پایه سوم نظرآباد

نام درس: تعلیمات اجتماعی              موضوع درس: چادرنشین‌ها و روستائیان

پایه: سوم ابتدایی                              روش: تدریس اعضای تیم

تعداد فراگیران: 8 نفر

اهداف کلی: آشنایی فراگیران با نحوۀ زندگی چادرنشین‌ها و روستائیان

اهداف جزئی:

1-   آشنایی فراگیران با مشاغل روستائیان و چادرنشین‌ها

2- آشنایی فراگیران با محل زندگی روستائیان و چادرنشین‌ها

3-   آشنایی فراگیران با چگونگی ارتباط افراد در روستاها و چادرنشین‌ها

اهداف رفتاری:

1-   فراگیران باید بتوانند مشاغل روستائیان و چادرنشین‌ها را بیان کنند. (دانستنی)

2-   فراگیران باید بتوانند زندگی روستائیان با چادرنشین‌ها را با هم مقایسه کنند. (مهارتی)

3-   فراگیران باید نسبت به شناخت نحوۀ زندگی در روستاها و چادرنشین‌ها از خود علاقه نشان دهند. (نگرشی)

4-   فراگیران باید بتوانند دو مورد از صنایع دستی روستائیان را نام ببرند. (دانستنی)

5-   فراگیران باید بتوانند در خصوص ایل توضیح دهند. (دانستنی)

ارزشیابی ورودی:

1-    آیا تا به حال مردمی که چادرنشین هستند برخورد کرده‌اید؟

2-    آیا تا به حال به روستا رفته‌اید؟

3-    شغل مردمان در روستا و چادرنشین‌ها را

وسایل موردنیاز:

نصب تصاویری از روستا و چادرنشین‌ها بر روی تابلو- متن‌های از قبل آماده شده

ایجاد انگیزه:

با نصب تصاویر بر روی تابلو و پرسش از تصاویر در فراگیران ایجاد انگیزه می‌کنیم.

ارائه درس:

مرحله اول: مشخص کردن قسمت‌های مختلف برای افراد هر گروه

بخش اول: چادرنشین‌ها- چادرنشین‌ها از افراد ایل تشکیل شده‌اند. ایل به عده‌ای از مردم گفته می‌شود که در کنار هم زندگی می‌کنند و شغل اصلی آن‌ها دامپروری می‌باشد. آنها برای یافتن چراگاه به طور مرتب از یک منطقه به منطقه دیگر کوچ می‌کنند و برای این که بتوانند آسان از جایی به جای دیگر حرکت کنند در چادر زندگی می‌کنند. بیشتر افراد ایل با هم خویشاوندند و به مردم ایل عشایر هم می‌گویند. در بسیاری از جاهای ایران زندگی ایلی هست. عشایر مردمانی دلیر و مهربان هستند آنها از راه دامداری به کشور خدمت می‌کنند و این مردم از مرزهای میهنمان دفاع می‌کنند. آنها در چادرهایشان کلاس درس را برپا می‌کنند.

بخش دوم: روستائیان- شغل بیشتر روستائیان کشاورزی است. آنان در کنار مزرعه‌های خود خانه دارند و برنج و گندم می‌کارند. بسته به محل اقامت روستای خود به شغل‌ باغ‌داری نیز مشغولند و بخشی از غذای مردم کشور را فراهم می‌کنند. روستائیان هر منطقه دارای صنایع دستی مخصوص خود می‌باشند مثل قالی، قالیچه و گلیم. زنان در روستاها دوشادوش مردان به کار در مزرعه‌ها مشغولند. جمعیت روستاها از شهرها کمتر است. روستاها بعد از انقلاب توسط جهاد سازندگی رشد کردند و در آنجا امکانات مدرسه، حمام و بهداشتی برقرار شد.

مرحله دوم: ابتدا فراگیران را به 4 گروه 2 نفره تقسیم می‌شوند که این گروه‌بندی به صورت تصادفی است با قرعه‌کشی معلم صورت می‌گیرد.

مرحله سوم: معلم متن‌های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار می‌دهد تا به صورت فردی هر نفر قسمت مربوط به خود را با دقت مطالعه کند تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند. در این مرحله هر عضو می‌تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت‌برداری کند تا در هنگام تدریس به کتاب مراجعه ننماید.

مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش مشترک در هر گروه هستند کنار هم قرار می‌گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع نمایند.

مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم مربوط به خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می‌کند. این کار توسط تمام افراد انجام و کل مبحث توسط اعضای تیم تدریس می‌شود.

مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران عزیز به سوالات زیر که از متن استخراج شده جواب دهید.

1-    ایل را تعریف کنید؟

2-    دو مورد از صنایع دستی روستائیان را نام ببرید؟

3-    شغل اصلی چادرنشین‌ها چه می‌باشد؟

4-    شغل اصلی روستائیان چه می‌باشد؟

5-    به چه دلیل عشایر در چادرها زندگی می‌کنند؟

مرحله هفتم: در این مرحله کلید سوالات را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده تا برگه‌های خود یا دوستانشان را تصحیح کنند همچنین معلم می‌تواند در صورت نیاز خود برگه‌ها را تصحیح کند.

مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدولی نوشته و تجزیه و تحلیل می‌شود و در پایان مطلب در صورت نیاز توسط معلم تکمیل و تصحیح می‌شود.

جمع‌بندی مطالب: معلم به کمک فراگیران مطالب را جمع‌بندی کرده و درباره موضوع درس توضیح می‌دهد و از روی کتاب درس برای بچه‌ها می‌خواند.

ارزشیابی پایانی

در این مرحله معلم از دانش‌آموزان سوال می‌کند.

1-    تفاوت زندگی چادرنشین‌ها را با روستائیان بیان کنید؟

2-    مشاغل چادرنشین‌ها و روستائیان را نام ببرید؟

3-    چند مورد از صنایع دستی روستائیان را نام ببرید؟

تعیین تکلیف

پرسش‌های پایانی هر درس را جواب دهید.

تکلیف خلاقانه

برای جلسه آینده ماکتی از زندگی در روستا و یا عشایر را درست کرده و با خود به کلاس بیاورید.

چک لیست

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

نمرات گروهی

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

نفر اول

نفر دوم

مشاغل روستائیان و چادرنشین‌ها را بیان کنید.

 

 

 

 

 

 

 

بتواند زندگی روستائیان و چادرنشین‌ها را مقایسه کند.

 

 

 

 

 

 

 

بتواند از صنایع دستی روستائیان دو مورد نام ببرد.

 

 

 

 

 

 

 

بتواند در خصوص ایل توضیح دهد.

 

 

 

 

 

 

 

نسبت به درس از خود علاقه نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

نمرات فردی

 

 

 

 

 

 

 

   • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ